SPRZEDAŻ BILETÓW

SPRZEDAŻ BILETÓW:

*Organizator, który chce wystawić bilety na sprzedaż wypełnia formę, w której należy podać następujące dane :

Informacje o wydarzeniu, Kategoria np. Imprezy, Nazwa wydarzenia, Nazwa Organizatora, Data rozpoczęcia wydarzenia, Godzina otwarcia wstępu, Adres, Opis wydarzenia, Rozpoczęcie sprzedaży biletów, Zakończenie sprzedaży biletów.

Można wystawić na sprzedąż następujące rodzaje biletu:

  1. BILET BEZPLATNY: dla organizatorów charytatywnych
  2. BILET PŁATNY:

    3. EARLY BIRDS (Przedsprzedaż biletu w niższej cenie )

*SPOSOBY DOSTAWY BILETÓW DO KLIENTA:

- Bilet elektroniczny

- Royal mail Singed for 2.50 £

*PROWIZJA OD BILETÓW:

Wdarzysie.co.uk pobiera prowizję, która jest automatycznie wliczana w cene biletów. Prowizja zależy od ceny wystawionych biletów: osoba wypełniając formę podaje cenę w jakim koszcie wystawi bilet na sprzedaż, wtedy automatycznie zostanie naliczona cena prowizji, całkowity koszt jaki poniesie sprzedawca biletu.

Jakie są koszta prowizji:

0 - 9 GBP - prowizja £1

10 - 19 GBP - prowizja £1,50

20-59 GBP - prowizja £2

60- 99 GBP - prowizja £3

100 - 149 GBP – prowizja £4.oo

150 - 119 GBP - prowizja £ 4.50

od 200 GBP – prowiazja £5.00

*Jak śledzić liczbę sprzedanych biletów i przychody na moje wydarzenie?

Klikając pozycję "MOJE KONTO" w prawym górnym rogu strony, następnie klikając link "ZARZĄDZAJ KONTEM", zostaną wyświetlone ekrany do wyboru: Zarządzaj dodanymi wydarzeniami, Zarządzaj dodanymi trenerami, Zarządzaj dodanymi biletami, Zarządzaj kontem .

OPISY DOSTEPNYCH OPCJI:

A)Zarządzaj dodanymi biletami:

­­- Pod tą zakładką sprawdzisz jakie bilety masz wystawione na sprzedaż,

- Uzyskasz możliwosć edycji : w zakładce Edycja.

b) W WYKAZIE SPRZEDAŻY ZNAJDZIESZ:

- Ilość sprzedanych biletów i wciąż dostępnych.

- Dochód, Prowizja

- Całkowity dochód ze sprzedaży

TWÓJ CAŁKOWITY PRZYCHÓD ZE SPRZEDĄŻY BILETÓW ZOSTANIE WYSŁANY OD RAZU W DNU ZAKOŃCZENIA SPRZEDAŻY.

*Kiedy otrzymam wynagrodzenie ze sprzedaży biletów?

Wypłata przychodów ze sprzedaży biletów zostanie zrealizowana w ciągu 3-5 dni roboczych po zakończeniu imprezy. Zostanie przesłana na konto podane w zakładce: ZARZĄDZAJ KONTEM

Pamiętaj, aby podać informacje o swoim koncie tuż po zakogowaniu klikając MOJE KONTO następnie ZARZĄDZAJ KONTEM, tam wypełnij dane do rozliczenia:

Należy podać informacje rozliczeniowe swojego Banku :

Nazwa banku:

Sort code:

Account no: